Partistyrelsen

Partistyrelsen, som väljs av kongressen, är ett kollektivt ledarskap. Kongressen rangordnar inte partistyrelsens ledamöter genom att till exempel välja ordförande, vilket är vanligt i andra partier, utan partistyrelsen utser inom sig partiordförande, partisekreterare och andra funktionärer.

Detta system innebär att ingen partistyrelseledamot har ett vidare mandat än någon annan. Alla är lika värda och har lika ansvar gentemot kongressen. Systemet innebär dessutom att partiordföranden eller någon annan inom partistyrelsen vald, omedelbart kan avsättas om han eller hon missköter sig eller av andra skäl förlorar partistyrelsens förtroende. Vi tillämpar alltså arbetarrörelsens gamla princip om omedelbar avsättbarhet.

Partistyrelsens dagliga verksamhet sköts av Arbetsutskottet, som har sitt säte i Göteborg. I AU ingår partiordföranden och partisekreteraren.

Ledamöter

Namn Ort Övrigt
Dennis Andersson Trelleborg Snickare
Erik Anderson Gislaved Arbetssökande
Stig Berlin Lysekil Undersköterska
Anders Carlsson Göteborg Partianställd
Lisa Engström Lund Studerande
Ingrid Frejd Göteborg Partianställd
Tove Janzon Göteborg Fastighetstekniker
Pär Johansson Göteborg Partianställd
Marit Kallesson Göteborg Förskollärare
Jan-Åke Karlsson Växjö Gymnasielärare
Robert Mathiasson Göteborg Partianställd
Julius Nilsson Helsingborg Snickare
Jorge Nunez Ludvika Metallarbetare
Patrik Paulov Göteborg Journalist, Proletären
Erik Pettersson Göteborg Elektriker
Lars Rothelius Göteborg Journalist, Proletären
Eva Rudström Sundsvall Sjuksköterska
Karl Strandberg Malmö Elektriker
Johan Wiman Stockholm Journalist, Proletären

Suppleanter

Namn Ort Övrigt
Johan Zimmerman Norrköping Kommunalarbetare
Frida Jansson Stockholm Handelsanställd
Robert Milerius Nässjö Industriarbetare
Nils Littorin Lund Läkare
Anders Wiklund Karlstad Fastighetsskötare