Kommunisternas partistyrelse

Partistyrelsen, som väljs av kongressen, är ett kollektivt ledarskap. Kongressen rangordnar inte partistyrelsens ledamöter genom att till exempel välja ordförande, vilket är vanligt i andra partier, utan partistyrelsen utser inom sig partiordförande, partisekreterare och andra funktionärer.

Detta system innebär att ingen partistyrelseledamot har ett vidare mandat än någon annan. Alla är lika värda och har lika ansvar gentemot kongressen. Systemet innebär dessutom att partiordföranden eller någon annan inom partistyrelsen vald, omedelbart kan avsättas om han eller hon missköter sig eller av andra skäl förlorar partistyrelsens förtroende. Vi tillämpar alltså arbetarrörelsens gamla princip om omedelbar avsättbarhet.

Partistyrelsens dagliga verksamhet sköts av Arbetsutskottet, som har sitt säte i Göteborg. I AU ingår bland andra partiordföranden och partisekreteraren.

Dennis Andersson

Trelleborg
Snickare
Ordinarie ledamot

Erik Anderson

Gislaved
Arbetssökande
Ordinarie ledamot

Stig Berlin

Lysekil
Undersköterska
Ordinarie ledamot

Anders Carlsson

Göteborg
Partianställd
Ordinarie ledamot

Lisa Engström

Lund
Studerande
Ordinarie ledamot

Ingrid Frejd

Göteborg
Partianställd
Ordinarie ledamot

Frida Jansson

Stockholm
Handelsanställd
Suppleant

Tove Janzon

Göteborg
Fastighetstekniker
Ordinarie ledamot

Pär Johansson

Göteborg
Partianställd
Ordinarie ledamot

Marit Kallesson

Göteborg
Förskollärare
Ordinarie ledamot

Jan-Åke Karlsson

Växjö
Gymnasielärare
Ordinarie ledamot

Nils Littorin

Lund
Läkare
Suppleant

Robert Mathiasson

Alingsås
Partianställd
Ordinarie ledamot

Robert Milerius

Nässjö
Industriarbetare
Suppleant

Julius Nilsson

Helsingborg
Snickare
Ordinarie ledamot

Jorge Nunez

Ludvika
Metallarbetare
Ordinarie ledamot

Patrik Paulov

Göteborg
Journalist, Proletären
Ordinarie ledamot

Erik Pettersson

Göteborg
Elektriker
Ordinarie ledamot

Lars Rothelius

Göteborg
Journalist, Proletären
Ordinarie ledamot

Eva Rudström

Sundsvall
Pensionerad sjuksköterska
Ordinarie ledamot

Karl Strandberg

Malmö
Elektriker
Ordinarie ledamot

Anders Wiklund

Karlstad
Fastighetsskötare
Suppleant

Johan Wiman

Stockholm
Journalist, Proletären
Ordinarie ledamot

Johan Zimmerman

Norrköping
Kommunalarbetare
Suppleant