Kalendarium

Kalendariet innehåller partiarrangemang och andra aktiviteter där kommunisterna är medarrangörer eller deltar. Vi har ingen ambition att ha ett allmänt vänsterkalendarium.