Många internationella gäster på kongressen

Kommunistiska Partiet har vänner världen över. Det var tydligt på artonde kongressen där de internationella gästerna och hälsningarna var många.

2017-01-11

På kongressen deltog tretton internationella delegationer som representerade organisationer i tolv länder i Europa, Mellanöstern, Asien och Syd- och Centralamerika.

Bland gästerna fanns såväl kommunister som antiimperialister och andra krafter som spelar en progressiv roll i sina länder. Som brittiska Fackliga aktivister mot EU som i decennier arbetat för att Storbritannien ska lämna EU och i folkomröstningen i juni förra året stod på den segrande sidan.

Följande internationella gäster var på plats i kongresslokalerna i Göteborg:
Centralamerika: Kommunistpartierna i Costa Rica, El Salvador, Guetemala och Hondura deltog med en gemensam representant.
Danmark: Kommunistisk Parti
El Salvador: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
Filippinerna: Nationella demokratiska fronten (NDF)
Frankrike: Samling för kommunistisk förnyelse (PRCF)
Kubas ambassad
DFR Koreas ambassad
Laos ambassad
Palestina: Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP)
Sri Lanka: Folkets befrielsefront (JVP
Storbritannien: Fackliga aktivister mot EU
Syriens kommunistiska parti (förenat)
Venezuelas ambassad

Utöver de närvarande organisationerna och regeringspartirepresentanterna kom hälsningar till kongressen från följande:
Norge: Rødt
Polens kommunistiska parti (KPP)
Schweiz: Kommunistiska partiet
Spanien: Spanska folkens kommunistiska parti (PCPE)
Tjeckien: Böhmens och Mährens kommunistiska parti (KSCM)
USA: Freedom Road Socialist organization (FRSO)
Venezuela: Coordinadora Simón Bolívar
Vietnam: Vietnam kommunistiska parti
Fackliga världsfederationen (WFTU)

Ovanstående hälsningar liksom hälsningarna från de organisationer som gästade kongressen finns att läsa i bifogade PDF-dokument. Flertalet hälsningar är på engelska.

Patrik Paulov

partistyrelsen